» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Projekter i SuG

Filter:

306 Landbrug i Badala

Landsbyudvikling, Burkina Faso

I det vestlige Burkina Faso støtter vi en gruppe engagerede landbrugere – Groupement des Maraîchers Familiaux (GMFA) – som er en sammenslutning af 15 bønder, heraf 5 kvinder, som dyrker deres jord ved Mouhoun-flodens breder. Tilsammen har de 50 ha, hvoraf de kan kunstvande cirka 14 ha i den tørre tid.

Afdeling Syddanmark

503 Skoleprojekt I Sierra Leone

Børn & unge, Sierra Leone

I samarbejde med Ingeniører Uden Grænser arbejder vi på at skabe bedre skoleforhold for børn på Erik Thunes Primary School.
Vi har fire fokusområder de næste tre år, nemlig udbygning af undervisningsmaterialer, opdyrkning af arealer rundt om skolen,  opførelse af lege- og sportsplads ved skolen, samt opførelse af bygning til undervisning af voksne.

Afdeling Østdanmark

241 Brilleforsyningen (BRIF)

Sundhed, Danmark

Mange fattige i u-landene har dårligt syn, men ikke adgang til briller. BRIF vil afhjælpe simple synsproblemer med udlevering af briller til målgrupper i den tredje verden. I 2016 er leveret over 1000 gratis briller til SuG-projekter i Uganda, Nepal og Senegal. BRIF kan øge aktiviteten væsentligt i 2017, og vi samarbejder gerne med flere SuG-projekter, som har ønsker om udlevering af briller.

Afdeling Midtjylland

216 Witch Hunt Victims Empowerment

Kvinders rettigheder, Ghana

Målgruppen er kvinder i det nordøstlige Ghana, der er anklaget for at være hekse. Sigtet er at forbedre de forfulgte kvinders forhold og sprede oplysning i lokalsamfundet. 

Afdeling Midtjylland

238 Senegal Voksenskole

Skole, Senegal

Senegal voksenskole er en dansk forening, der driver en skole for voksne i Abene, som ligger i den fattige ende af Senegal. Her kan voksne lære fransk og engelsk, nogle lærer helt fra bunden at læse og skrive. Skolen inddrager ydermere regning, samfundsfag mm i undervisningen. Se mere på www.senegalvoksenskole.dk eller mød os på facebook.

Afdeling Midtjylland

413 Pita - Håndværkerskole

Uddannelse, Guinea

SuG Øst er ved at opstarte et projekt med opbygning af en håndværkerskole i byen Pita i Guinea i Vestafrika. Der er stort behov for erhvervsuddannelser i området. Ousmane Bah kommer fra området, så derfor har han og Annette Ussing været i stand til at samle en god og velfunderet lokal NGO til projektet.

Afdeling Østdanmark

226 Send Afghan Children to School

Uddannelse, Afghanistan

SACS støtter skolegang for børn fra fattige og splittede familier. I skoleåret 2015 startede vi med 5 børn, 2015 voksede antallet til 11 og i 2017 støtter vi 15 børn i Herat, Afghanistan. Initiativet er taget af en afghansk familie, som har opholdstilladelse i Danmark efter flugt fra Taleban i 2013. Familien har erfaringer med at yde denne form for støtte og har et godt netværk af frivillige i Herat. Sponsorgruppen ønskes udvidet! Hensigten er derefter at udvide antallet af børn bl.a. ved at søge sponsorer og økonomisk støtte fra fonde m.v.

Afdeling Midtjylland

305 Choya - Landsbyudvikling

Landsbyudvikling, Gambia

Choya er en landsby i Gambia med omkring 300 indbyggerne.  Befolkningen fik tidligere sit vand fra en enkelt gravet brønd med forurenet vand beliggende i nogen afstand fra landsbyen.  I januar 2015 fik vi foretaget en boring til rent grundvand i 80 meter dybde med pumpe drevet af solenergi der leverer vandet til vandhaner tæt ved alle boliger.  Siden har vi også kunnet hjælpe på anden måde.  Vi støtter nu befolkningens egne bestræbelser på at udvikle og forbedre deres levevilkår.  

Afdeling Syddanmark

302 Kubuneh - landsbyudviklingsprojekt i Gambia

Landsbyudvikling, Gambia

Fortsættelse af SuG projektet :Nurseryschool i Gambia, hvor én på lokalt initiativ påbegyndt skolebygning i Kubuneh blev færdiggjort. På baggrund af de indhøstede erfaringer og møder med landsbyens beboere og høvdingen er man enige om et fortsat samarbejdsprojekt under overskriften: Hjælp til selvhjælp. I forbindelse med dette vil der være behov for dannelse af en række netværksgrupper.

Afdeling Syddanmark

410 Mutasa District

Landsbyudvikling, Zimbabwe

Projektet bekæmper fattigdom og forbedrer livssituationen for 320 familier i 10 landsbyer i Mutasa District i Zimbabwe.Organisering og kapacitets-opbygning af 320 familier i 10 landsbyer knyttet til 10 demonstrations grønsagshaver giver adgang til ny viden om afgrøder, sund ernæring, Etablering af ”lånegrupper” skal give mulighed for etablering af små virksomheder med salg af lokalt producerede varer på de lokale markeder.

Afdeling Østdanmark

307 Makula Foundation

Børn & unge, Uganda

Formålet med dette projekt: At oprette og udvikle en produktion af grøntsager og husdyr, der kan gøre Makula selvforsynende og dermed på sigt give indtægter til brug ved udvikling af både børnehjem og skole.

Afdeling Syddanmark

209 BUDAKA – MT. ELGON

, Uganda

Projektet er startet i 2011 og har haft en lang række fundere. En offentlig kasse i form af CISU, fonde repræsenteret ved Bjørn Ragles Fond, Lauritsen Fonden, Poul Due Jensens Fond, Ole Kirks Fond, Velux Fonden, Tipsmidlerne, firmaerne Frelsen Kaffe og FarmMountain, NGO’en One Step og  SuG samt medlemmer af SuG

Når man læser projektbeskrivelserne nedenfor kan man godt få det indtryk, at  det drejer sig en stor ukoordineret rodebunke.  På en måde har den samlede indsats udviklet sig ved en form for knopskydning.

Afdeling Midtjylland

412 Hospitalsudstyr JHCRC

Sundhed, Nepal

Hospitalsudstyr til Janaki Health Care and Research Centre (JHCRC), Janakpur, Nepal. JHCRC er et velfungerende privat hospital med alment medicinske afdelinger og speciale i prænatale fødsler. Projektet har dels til formål at styrke hospitalet gennem donation af brugt, funktionsdygtigt udstyr indsamlet i Danmark, gratis behandling eller behandling mod et mindre vederlag af landsbybefolkningen i et nærliggende landsbyområde.

Afdeling Østdanmark

221 AAC (Augmentative and Alternative Communication) in Kenya

Børn & unge, Kenya

Formålet med projektet er at medvirke til at udsatte og udviklingshæmmede børn uden sprog eller med begrænset sprog kan opnå større grad af integration i normalsamfundet ved hjælp af øgede kommunikative færdigheder

Afdeling Midtjylland

304 Projekt Dorcas Care Foundation

Sundhed, Ghana

Formål med projektet: i samarbejde med den lokale partner i Ghana at udvikle en lokal organisation/ NGO. Denne skal organisere arbejdet i den private hjemmepleje og uddanne de frivillige, så de opkvalificeres i deres arbejde med at yde social og sundhedspleje til de svage ældre og handicappede.

Afdeling Syddanmark

233 Landbrug/Fødevareforsyning

Landsbyudvikling, Guinea

 Guinea er placeret i tropisk område, 10° nord for ækvator, lige syd for Senegal, med kyst ud til Atlanterhavet, frugtbar jord og masser af vand, og så er der blot en dagsrejse dertil.

Men befolkningen er blandt verdens fattigste, til trods for et enormt potentiale. 
Dette projekt handler om at skubbe til en bedre udnyttelse af de enorme ressourcer som landet byder på: jord, vand, sol og, ikke mindste, en imødekommende befolkning.

Afdeling Midtjylland

406 Landsbyudvikling i Kunkujang Mariama, Gambia

Landsbyudvikling, Gambia

Vi støtter på flere fronter i landsbyen: I 2009 blev der indviet et kollegium til skolepigerne. Senere har vi støttet gymnasiet med Internet, solstrøm og computere, og landsbyens kvinder med deres havebrug. Senest er startet et sundhedsprojekt og et vandprojekt.

Afdeling Østdanmark

235 Women at Risk

Kvinders rettigheder, Uganda

 Women at Risk holder til i omegnen af Ugandas næststørste by Mbale, som ligger i den østlige del af landet. Kvinderne har planer om at etablere et krisecenter på et stykke jord, som Seniorer uden Grænser forsøger at skaffe midler til. De vil dyrke jorden, så de kan skaffe midler til at klare sig selv og til at støtte andre i samme situation. Desuden vil de gerne lave kurser i syning og andre færdigheder, samt arbejde for kvindernes rettigheder.

Afdeling Midtjylland

208 Family Empowerment Project

Kvinders rettigheder, Indien

Karunalaya Social Service Society er en almennyttig organisation, der specielt arbejder for kvinder og børn i slumområderne i den nordlige del af Chennai delstaten Tamil Nadu i Sydindien. Karunalaya arbejder med hjælp til gadebørn og har oprettet et hjem for bortløbne og hjemløse drenge samt arbejder med udvikling og styrkelse af kvinderne i området.

Afdeling Midtjylland

217 CFOU - Child Friendly Organisation Uganda

Børn & unge, Uganda

CFOU er en lokal organisation (CBO), der har til formål at yde psykosocial støtte (Psychosocial Support – PSS) til forældreløse børn og unge i et område beliggende 25 km fra Jinja.
 
CFOU opstod i 2000, da 7 lokale frivillige besluttede, at der måtte gøres noget for det voksende antal af forældreløse børn, der levede et fattigt og udsat liv.

Afdeling Midtjylland

204 Sabritis Børnehjem i Nepal

Børn & unge, Nepal

Sabitri Rai hedder enken, der driver et privat hjem for forældreløse børn. Hun startede med 2 og har nu 18 børn fra 3 til 15 år, som hun med hjælp af familiemedlemmer tager sig af på en meget varm og tryghedsskabende måde.

Afdeling Midtjylland

229 Environmental Awareness Project – EAP

Miljø, Uganda

Enhver der har været i Uganda har set eksempler på presset på miljøet: træfældninger, erosion, højt forbrug af trækul, urent drikkevand etc. Sammen med en anden dansk NGO, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og vore to partnere i Uganda, JEEP og Uganda, har vi udviklet et projekt, der sætter fokus på en række miljøproblemer, deres årsager, og hvad man kan gøre for at forebygge, tilpasse sig til og løse problemerne.

Dette projekt indgår i SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon.

Afdeling Midtjylland

224 Shamba, Farming and Ecotourism (SFE)

Landsbyudvikling, Kenya

Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) er en gruppe kenyanske småbønder i området mellem Mt. Kenya og Aberdares, som har dannet en forening - en registreret CBO – med det formål at øge medlemmernes indtægter gennem forbedring af dyrkningsmetoder og ”agrotourism” / bondegårdsferie.

Afdeling Midtjylland

210 St. Anne Academy

Skole, Kenya

St Anne Academy er en børneskole under opbygning og udvikling med perspektiv på at give kvalitetsundervisning til børn fra fattige og udsatte familier. Det overordnede projektmål er i samarbejde med skolens ledelse at sikre skolens eksistens og derved bidrage til at at børnene får en kvalitets skoleuddannelse, der på langt sigt giver dem en mulighed for at skabe sig et livsgrundlag, der er bedre end forældrenes og dermed være mønsterbrydere.

Afdeling Midtjylland

228 Rent vand i Budaka

Landsbyudvikling, Uganda

I Budaka får de nu rent vand. Dette ved hjælp af ny avanceret men alligevel simpel teknologi udviklet af Grundfos og gennemtestet i Nairobis slumområder.

Projektet er bæredygtigt, da beboerne kommer til at betale for vandet og det kommer til at give indkomst til to skoler og til de personer, der bliver ansvarlige for salg af vandet.

Afdeling Midtjylland

407 Uddannelse af Masaipiger

Uddannelse, Tanzania

I samarbejde med ledelsen på MaaSAE Girls Lutheran Secondary School er projektet opstået. Hovedformålet er at hjælpe masaipiger til at få en faglig uddannelse, som vil gøre dem i stand til at tage vare på deres egen fremtid.

Afdeling Østdanmark

202 Lunyo Orphans Support Project, Uganda

Børn & unge, Uganda

Projektets målgruppe er forældreløse børn og unge i et lokalområde ved byen Entebbe i Uganda. Gennem psyko- sociale aktiviteter som drama, sport, socialt samvær, uddannelse, gruppe- og individuel rådgivning er projektet med til at udvikle børnenes og de unges selvværd og selvtillid samt give dem håb for fremtiden. SuG’s samarbejdspartner er den lokale organisation Lunyo Orphan Support Organisation. Projektet er finansieret af Projektpuljen.

Afdeling Midtjylland

207 We are the future

Børn & unge, Zimbabwe

Børn og unge der lever med HIV/AIDS i Buhera distriktet i Zimbabwe har et svært liv. Det gør SuG sammen med den lokale partner Child and Adolescence Ressource Centre (CARC) noget ved.

Afdeling Midtjylland

220 Village Savings and Loan Associations (VSLA) - enkle sparekasser på Mt. Elgon

Virksomhedsudvikling, Uganda

Projektet er afsluttet, men fortsætter ved egen kraft.

Små simple sparekasser oprettes i landsbyerne, så familierne sparer op og senere kan låne penge til investeringer i udvikling af deres landbrug. Siden 2013 er der i området oprettet i alt 60 VSLAer, som understøttes med undervisning og træning i at drive egen virksomhed.

Dette projekt i Mt. Elgon-området indgår i SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon.

Afdeling Midtjylland

FAL BUDAKA (FUNCTIONAL ADULT LITERACY)

Uddannelse, Uganda

Projektets formål at forbedre uddannelsesniveauet, praktiske kompetencer og funktionelt samarbejde i lokalsamfundet og således samlet at bidrage til forbedret økonomi og bæredygtighed. Målgruppen er fattige, hovedsagelig voksne kvinder, som er analfabeter og uden eller med meget begrænset skolebaggrund. 

Dette projekt i Budaka District indgår i SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon.

Afdeling Midtjylland

Household Waste

Miljø, Uganda

Projektets formål er indsamling og sortering af husholdningsaffald for genbrug og oparbejdning af kompost.

At Budaka i Østuganda slipper for en unødig forurening i form af røg og stank fra lossepladser som ligger i byens baghave samt en renere og mere miljøvenlig by.

Opbygning og implementering af et miljøledelsessystem efter ISO 14001 Standarden samt opbygning af arbejdsmiljømæssige kompetencer.

Dette projekt i Budaka District indgår i SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon.

Afdeling Midtjylland

Energibesparende komfurer i Mt. Elgon og Budaka

Landsbyudvikling, Uganda

Formålet med projektet er at træne befolkningen i at producere energibesparende komfurer. De er lavet af ler. Brændet lukkes inde i et brændkammer og røgen ledes bort gennem en skorsten. 

Mange hundrede komfurer af denne type er allerede blevet bygget og en ny type er under introduktion.
 
Denne indsats er en del af SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon og vedrører begge områder.

Afdeling Midtjylland

FAL Mt. Elgon (Functional Adult Literacy)

Uddannelse, Uganda

Dette projekt indgår i den samlede indsats Rural Development Budaka og Mt. Elgon.

Afdeling Midtjylland

Briketter af organisk materiale - Mt. Elgon og i Budaka

Energi, Uganda

Projektet tager sigte på at mindske afskovningen ved at finde alternativer til brænde, nemlig produktion af briketter af alle former for organiske affald. I lokalområderne får en lille gruppe frivillige træning i fremstillingen og får det nødvendige udstyr stillet til rådighed. Gruppen kan producere briketter til sig selv og sælge til andre i området.

Denne indsats er en del af SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon og vedrører begge områder.

Afdeling Midtjylland

Solenergi i Budaka og Mt. Elgon

Energi, Uganda

Introduktion af energi fra solpaneler er en indsats, som indarbejdes i en række forskellige projekter i området: Vandforsyning, sygrupper, udrugning af kyllinger osv.

Denne indsats er en del af SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon og vedrører begge områder.

Afdeling Midtjylland

Sygrupper på Mt. Elgon

Virksomhedsudvikling, Uganda

I projektet undervises udsatte kvinder i syning og skrædderarbejde med henblik på at drive egen virksomhed. Der er sygrupper i fire landsbyer i området. Der spares op til køb af egne symaskiner.

Dette projekt i Mt. Elgon-området indgår i SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon.

Afdeling Midtjylland

Tailoring School i Budaka

Virksomhedsudvikling, Uganda

I projektet undervises udsatte kvinder i syning og skrædderarbejde med henblik på at drive egen virksomhed. Der spares op til køb af egne symaskiner.

Dette projekt indgår i SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon.

Afdeling Midtjylland

Træplantning og planteskoler i Budaka og Mt. Elgon

Landsbyudvikling, Uganda

Der sker storstilet træfældning i området, hvilket medfører erosion og udtørring. Derfor plantes udbyttegivende frugttræer, som er opdyrket i planteskoler.

Denne indsats er en del af SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon og vedrører begge områder.

Afdeling Midtjylland

Udrugning af kyllinger i Budaka

Virksomhedsudvikling, Uganda

For at øge produktionen af kyllinger introducerer projektet rugemaskiner drevet af solenergi.

Denne aktivitet i Budaka District indgår i SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon.

Afdeling Midtjylland

Village Savings and Loan Associations (VSLA) – enkle sparekasser i Budaka

Virksomhedsudvikling, Uganda

Små simple sparekasser oprettes i landsbyerne, så familierne sparer op og senere kan låne penge til investeringer i udvikling af deres landbrug. Siden 2014 er der i området oprettet 12 VSLAer, som understøttes med undervisning og træning i at drive egen virksomhed. 

Dette projekt i Budaka District indgår i SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon.

Afdeling Midtjylland

Vandforsyning i Ngasire på Mt. Elgon

Miljø, Uganda

Behovet for rent vand til kaffebønderne, deres familier og skolen er stort, men vandforsyningen er dårlig. Projektet har efter forgæves vandboringer nu etableret vandforsyning fra kilder i området. Administrationen af vandforsyningen er nu overdraget til en vandkomité, som er i indkøringsfase.

Dette projekt indgår i SuG-projektet Rural Development Budaka og Mt. Elgon.

Afdeling Midtjylland