» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Projekter i SuG

237 Child Advocacy/ Dol Dol

Børn & unge, Kenya

 Børn og unge med HIV og AIDS

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

406 Landsbyudvikling i Kunkujang Mariama, Gambia

Landsbyudvikling, Gambia

Vi støtter på flere fronter i landsbyen: I 2009 blev der indviet et kollegium til skolepigerne. Senere har vi støttet gymnasiet med Internet, solstrøm og computere, og landsbyens kvinder med deres havebrug. Senest er startet et sundhedsprojekt og et vandprojekt.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

217 CFOU - Child Friendly Organisation Uganda

Børn & unge, Uganda

CFOU er en lokal organisation (CBO), der har til formål at yde psykosocial støtte (Psychosocial Support – PSS) til forældreløse børn og unge i et område beliggende 25 km fra Jinja.
 
CFOU opstod i 2000, da 7 lokale frivillige besluttede, at der måtte gøres noget for det voksende antal af forældreløse børn, der levede et fattigt og udsat liv.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

Reducing the dropout rate of school girls and the number of child mothers together with empowerment vocational skills, training and basic education. Soroti

Kvinders rettigheder, Uganda

 Projektet drejer sig om marginalisering af unge piger på grund af afbrudt skolegang, tidlig graviditet, etc.  Indsatsen koncentrerer sig lokalsamfund i Soroti, hvor der fokuseres på oplysning, samt støtte, undervisning og erhvervstræning for målgruppen. Projektet er i forberedelsesfase.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

204 Uddannelse til Sabritis unge

Børn & unge, Nepal

Projektet støtter unges skole og uddannelse i Sabritis, Kathmandu, Nepal. Dette projekt er en opfølgning på det afsluttede projekt Sabriti`s Børnhjem, og formålet er at hjælpe de unge på vej frem mod selvforsørgelse.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

239 Agroforesty på Mt. Elgon

Landbrug, Uganda


Projektet vil søge at forbedre Mt. Elgon kaffebønders økonomi med fler-afgrøde metoder og etablering af lokal videnudveksling (selvhjælpsgrupper).
Mt. Elgon området er ret frugtbart, og kaffebønderne dyrker ofte flere afgrøder på samme areal – dog langt overvejende bananer øverst og kaffe underst, hvor kaffen er den økonomisk vigtigste. Dermed er bøndernes økonomi meget afhængig af den internationale prissætning, som de ingen indflydelse har på.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

229 Environmental Awareness Project – EAP

Miljø, Uganda

Enhver der har været i Uganda har set eksempler på presset på miljøet: træfældninger, erosion, højt forbrug af trækul, urent drikkevand etc. Sammen med en anden dansk NGO, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og vore to partnere i Uganda, JEEP og Uganda, har vi udviklet et projekt, der sætter fokus på en række miljøproblemer, deres årsager, og hvad man kan gøre for at forebygge, tilpasse sig til og løse problemerne.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

208 Family Empowerment Project

Kvinders rettigheder, Indien

Karunalaya Social Service Society er en almennyttig organisation, der specielt arbejder for kvinder og børn i slumområderne i den nordlige del af Chennai delstaten Tamil Nadu i Sydindien. Karunalaya arbejder med hjælp til gadebørn og har oprettet et hjem for bortløbne og hjemløse drenge samt arbejder med udvikling og styrkelse af kvinderne i området.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

226 Send Afghan Children to School

Uddannelse, Afghanistan

SACS støtter skolegang for børn fra fattige og splittede familier i Herat, Afghanistan. I skoleåret 2015 startede vi med 5 piger og drenge, og siden er det langsomt vokset til 20 børn i 2018. Initiativet er taget af en afghansk familie, som har opholdstilladelse i Danmark efter flugt fra Taleban i 2013. Familien har erfaringer med at yde denne form for støtte og har et godt netværk af frivillige i Herat. Sponsorgruppen ønskes udvidet! Hensigten er fortsat at udvide antallet af børn bl.a. ved at søge sponsorer og økonomisk støtte fra fonde m.v.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

241 Brilleforsyningen (BRIF)

Sundhed, Danmark

Mange fattige i u-landene har dårligt syn, men ikke adgang til briller. BRIF vil afhjælpe synsproblemer med udlevering af briller til målgrupper i den tredje verden. I 2016-17 er leveret over 1500 gratis briller til SuG-projekter i Uganda, Nepal og Senegal. BRIF kan øge aktiviteten væsentligt i 2018, og vi samarbejder gerne med flere SuG-projekter, som har ønsker om brilleforsyning.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

238 Senegal Voksenskole

Skole, Senegal

Senegal Voksenskole er et projekt, der driver en skole for voksne i Abene, som ligger i den fattige ende af Senegal. Her kan voksne lære fransk og engelsk, nogle lærer helt fra bunden at læse og skrive. Skolen inddrager ydermere regning, samfundsfag mm i undervisningen. Se mere på www.senegalvoksenskole.dk eller mød os på facebook.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

224 Shamba, Farming and Ecotourism (SFE)

Landsbyudvikling, Kenya

Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) er en gruppe kenyanske småbønder i området mellem Mt. Kenya og Aberdares, som har dannet en forening - en registreret CBO – med det formål at øge medlemmernes indtægter gennem forbedring af dyrkningsmetoder og ”agrotourism” / bondegårdsferie.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

210 St. Anne Academy

Skole, Kenya

St Anne Academy er en børneskole under opbygning og udvikling med perspektiv på at give kvalitetsundervisning til børn fra fattige og udsatte familier. Det overordnede projektmål er i samarbejde med skolens ledelse at sikre skolens eksistens og derved bidrage til at at børnene får en kvalitets skoleuddannelse, der på langt sigt giver dem en mulighed for at skabe sig et livsgrundlag, der er bedre end forældrenes og dermed være mønsterbrydere.

 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

228 Rent vand i Budaka

Landsbyudvikling, Uganda

I Budaka får de nu rent vand. Dette ved hjælp af ny avanceret men alligevel simpel teknologi udviklet af Grundfos og gennemtestet i Nairobis slumområder.

Projektet er bæredygtigt, da beboerne betaler for vandet, og det vil give indkomst til to skoler og til de personer, der bliver ansvarlige for salg af vandet.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

221 AAC (Augmentative and Alternative Communication) in Kenya

Børn & unge, Kenya

Formålet med projektet er at medvirke til at udsatte og udviklingshæmmede børn uden sprog eller med begrænset sprog kan opnå større grad af integration i normalsamfundet ved hjælp af øgede kommunikative færdigheder. Projektet består af AAC ! (2015-16) og AAC II (2017-19).

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

Tailoring School i Budaka

Virksomhedsudvikling, Uganda

I projektet undervises udsatte kvinder i syning og skrædderarbejde med henblik på at drive egen virksomhed. Der spares op til køb af egne symaskiner.

 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

207 CARC - We are the future

Børn & unge, Zimbabwe

Børn og unge der lever med HIV/AIDS i Buhera distriktet i Zimbabwe har et svært liv. Det gør SuG sammen med den lokale partner Child and Adolescence Ressource Centre (CARC) noget ved.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

234 Village Savings and Loan Associations (VSLA) – enkle sparekasser i Budaka

Virksomhedsudvikling, Uganda

Små simple sparekasser oprettes i landsbyerne, så familierne sparer op og senere kan låne penge til investeringer i udvikling af deres landbrug. Siden 2014 er der i området oprettet 12 VSLAer, som understøttes med undervisning og træning i at drive egen virksomhed. 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

240 Environmental Clubs, Soroti

Miljø, Uganda

Projektet vil skabe bevidsthed om og løsninger på miljøproblemer gennem organisering af elever på 6 secondary schools. Pilotprojektet gennemføres i samarbejde med JEEP og unge universitetsuddannede.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

302 Kubuneh - landsbyudviklingsprojekt i Gambia

Landsbyudvikling, Gambia

Fortsættelse af SuG projektet :Nurseryschool i Gambia, hvor én på lokalt initiativ påbegyndt skolebygning i Kubuneh blev færdiggjort. På baggrund af de indhøstede erfaringer og møder med landsbyens beboere og høvdingen er man enige om et fortsat samarbejdsprojekt under overskriften: Hjælp til selvhjælp. I forbindelse med dette vil der være behov for dannelse af en række netværksgrupper.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Syddanmark

235 Women at Risk

Kvinders rettigheder, Uganda

 Women at Risk holder til i omegnen af Ugandas næststørste by Mbale, som ligger i den østlige del af landet. Kvinderne har planer om at etablere et krisecenter på et stykke jord, som Seniorer uden Grænser forsøger at skaffe midler til. De vil dyrke jorden, så de kan skaffe midler til at klare sig selv og til at støtte andre i samme situation. Desuden vil de gerne lave kurser i syning og andre færdigheder, samt arbejde for kvindernes rettigheder.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

233 Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan

Landsbyudvikling, Guinea

Projektet skal etablere et partnerskab mellem SuG og kooperativet CAMD. Partnerskabet skal etablere et fundament for et fremadrettet udviklingssamarbejde mellem SuG og CAMD. Der skal i det fremtidige samarbejde især lægges vægt på implementering af økologiske landbrugsmetoder, anvendelse af vedvarende energikilder, anvendelse af regionens naturlige vandforsyning fra floder og overfladevand. Og endelig indgår egenopsparing som et væsentligt emne. 

 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

305 Choya - Landsbyudvikling

Landsbyudvikling, Gambia

Choya er en landsby i Gambia med omkring 300 indbyggerne.  Befolkningen fik tidligere sit vand fra en enkelt gravet brønd med forurenet vand beliggende i nogen afstand fra landsbyen.  I januar 2015 fik vi foretaget en boring til rent grundvand i 80 meter dybde med pumpe drevet af solenergi der leverer vandet til vandhaner tæt ved alle boliger.  Siden har vi også kunnet hjælpe på anden måde.  Vi støtter nu befolkningens egne bestræbelser på at udvikle og forbedre deres levevilkår.  

Åben for nye deltagere  
Afdeling Syddanmark

414 Advocacy to increase food security in the Sundarbans

Landbrug, Indien

Dette er et nyt projekt i et område hvor traditionelt landbrug møder negative tendenser i produktionen forårsaget af manglende rådgivning og ringe fortalervirksomhed for deltagelse i regerings landbrugs programmer. De konkrete projektmål er organiseringen og kapacitetsopbygningen af landhusholdnings grupper således at de forbedre deres fødevare sikkerhed og bliver stærke nok til at udfører fortalervirksomhed.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

212 Udvikling af landsbyen Keureni Reepa

Landsbyudvikling, Nepal

Keureeni er en lille landsby 150 km vest for Kathmandu. Projektet startede i 2010 med bygning af toiletter, gedeavl og uddannelse. Jordskælvet i april 2015 ramte byen hårdt, blandt andet byens forsamlingshus bygget af projektet. Når genopbygningen er færdig, slutter det 5-årige projekt. Der er opnået gode resultater med sanitet, gedeavl, sundhedsfond og vandforsyning.
 

Åben for nye deltagere  
Afdeling Midtjylland

309 Bwereanyange

Uddannelse, Tanzania

Overordnet mål er, at være med til at skabe en god og velfungerende skole, hvor pigerne lærer noget, trives og har en god hverdag. En skole hvor eleverne får selvtillid og tør sige fra overfor volden.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Syddanmark

306 Landbrug i Badala

Landsbyudvikling, Burkina Faso

I det vestlige Burkina Faso støtter vi en gruppe engagerede landbrugere – Groupement des Maraîchers Familiaux (GMFA) – som er en sammenslutning af 15 bønder, heraf 5 kvinder, som dyrker deres jord ved Mouhoun-flodens breder. Tilsammen har de 50 ha, hvoraf de kan kunstvande cirka 14 ha i den tørre tid.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Syddanmark

503 Skoleprojekt I Sierra Leone

Børn & unge, Sierra Leone

I samarbejde med Ingeniører Uden Grænser arbejder vi på at skabe bedre skoleforhold for børn på Erik Thunes Primary School.
Vi har fire fokusområder de næste tre år, nemlig udbygning af undervisningsmaterialer, opdyrkning af arealer rundt om skolen,  opførelse af lege- og sportsplads ved skolen, samt opførelse af bygning til undervisning af voksne.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

410 Mutasa District

Landsbyudvikling, Zimbabwe

Projektet bekæmper fattigdom og forbedrer livssituationen for 320 familier i 10 landsbyer i Mutasa District i Zimbabwe.Organisering og kapacitets-opbygning af 320 familier i 10 landsbyer knyttet til 10 demonstrations grønsagshaver giver adgang til ny viden om afgrøder, sund ernæring, Etablering af ”lånegrupper” skal give mulighed for etablering af små virksomheder med salg af lokalt producerede varer på de lokale markeder.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

307 Makula Foundation

Børn & unge, Uganda

Formålet med dette projekt: At oprette og udvikle en produktion af grøntsager og husdyr, der kan gøre Makula selvforsynende og dermed på sigt give indtægter til brug ved udvikling af både børnehjem og skole.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Syddanmark

412 Hospitalsudstyr JHCRC

Sundhed, Nepal

Hospitalsudstyr til Janaki Health Care and Research Centre (JHCRC), Janakpur, Nepal. JHCRC er et velfungerende privat hospital med alment medicinske afdelinger og speciale i prænatale fødsler. Projektet har dels til formål at styrke hospitalet gennem donation af brugt, funktionsdygtigt udstyr indsamlet i Danmark, gratis behandling eller behandling mod et mindre vederlag af landsbybefolkningen i et nærliggende landsbyområde.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark

304 Projekt Dorcas Care Foundation

Sundhed, Ghana

Formål med projektet: i samarbejde med den lokale partner i Ghana at udvikle en lokal organisation/ NGO. Denne skal organisere arbejdet i den private hjemmepleje og uddanne de frivillige, så de opkvalificeres i deres arbejde med at yde social og sundhedspleje til de svage ældre og handicappede.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Syddanmark

407 Uddannelse af Masaipiger

Uddannelse, Tanzania

I samarbejde med ledelsen på MaaSAE Girls Lutheran Secondary School er projektet opstået. Hovedformålet er at hjælpe masaipiger til at få en faglig uddannelse, som vil gøre dem i stand til at tage vare på deres egen fremtid.

Åben for nye deltagere  
Afdeling Østdanmark