» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

207 CARC - We are the future

CARC’s mål er at styrke børn og unge der lever med HIV/AIDS i Buhera distriktet i Zimbabwe socialt, psykologisk og fysisk, således de bliver i stand til at opnå en værdig tilværelse.

Buhera distriktet er et af de fattigste områder i Zimbabwe. Det er plaget af tørke, fordi der falder meget lidt regn, og kun i perioden november-april. Mangel på mad er et tilbagevendende problem, og befolkningen er derfor ofte afhængig af fødevarehjælp.  2016 var endnu et tørkeår, og mange børn sultede; i indeværende sæson kom regnen endelig, og høsten er god.

Børnene og de unge kommer enten på distriktshospitalet i ”hovedbyen” Murambinda eller på en de tilknyttede sundhedsklinikker for at få medicin, som er gratis. Medicinen holder dem i live, men den fratager dem ikke for følgesygdomme som f.eks. hudlidelser, tuberkulose, vedvarende infektionssygdomme og generelt dårligt helbred

På Murambinda Hospital oplevede man, at når børnene og de unge kom til kontrol, at de også havde det psykisk dårligt. Det viste sig ved nedtrykthed, manglende livslyst og håb, utryghed og angst, lav selvværd og selvfølelse, og det måtte man gøre noget ved. Man etablerede derfor i 2008 Child and Adolescent Ressource Centre (CARC). Her kommer børnene og de unge, når de har fået udleveret deres medicin 1 gang om måneden.

CARC anvender den psykosociale arbejdsmetode, der bruger forskellige aktiviteter som socialt samvær, leg, drama, musik, sang, sport til at udvikle børnene og de unges personlige kompetencer.

I 2009 blev der etableret et samarbejde mellem SuG-Midtjylland og CARC. Man ansøgte CISU om bevilling til et projekt, der begyndte i 2011 og sluttede i marts 2015.  Nuværende projekt er ophørt i maj 2017, men CARC har fået en bevilling fra en organisation i Holland til at fortsætte projektet frem til 15. september.

SuG-projekt gruppe er sammen med CARC i gang med at udarbejde en ny ansøgning for et 1-årigt projekt under CISU’s nye Medborger pulje.

CARC’s aktiviteter afhænger i stor grad af frivillig arbejdskraft fra lokalsamfundene. Man har fra starten involveret børnenes og de unges familier, plejefamilier og lokalsamfundet i aktiviteterne. Fra at være koncentreret udelukkende omkring hospitalet, har man udvidet det til 5 lokale sundhedsklinikker.

 I den nye projektperiode vil fokus blive på, at styrke de lokale samfund til at tage ejerskab af projektaktiviteterne. CARC vil uddanne 2 omsorgsgivere fra hvert lokalsamfund i den psyko sociale arbejdsmetode, således at disse kan stå for aktiviteterne med børnene og de unge. CARC personale vil fortsat yde vejledning og supervision til dem, og man vil derudover udføre fortalervirksomhed med henblik på, at sikre at børnenes og de unges rettigheder opfyldes.

CARC har hidtil været en del af Murambinda Mission Hospital, men man har ønsket, at få CARC registreret som en civilsamfundsorganisation. Allerede ved den afsluttede projekt periodes start begyndte man at ansøge myndighederne om godkendelse som civilsamfundsorganisation, men ansøgningen blev afslået flere gange med forskellige begrundelser.

I april 2017 blev CARC endelig godkendt som en TRUST; det betyder at CARC fremover kan søge økonomisk støtte fra internationale organisationer som f.eks. UNICEF og EU, men også fra nationale fonde og myndigheder.

Den manglende godkendelse har medført, at CARC ikke har kunnet gennemføre deres strategi om at sikre projektets bæredygtighed. Det langsigtede mål er, at CARC udvider aktiviteterne til flere lokalområder, og på den måde bliver organisatorisk bæredygtig.

Projektinformation

Projektnummer

Projektnummer: 207

Opdateret:
10. januar 2018 kl. 16:20

Projektansvarlig

Max Schrøeder er projektansvarlig. Send en mail til Max Schrøeder

Medlemmer

 • Keld Skaaning
 • Anne-Lena la Cour
 • Erna Møller
 • Max Schrøeder

Status

Projektet er åbent for nye deltagere