» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

217 CFOU - Child Friendly Organisation Uganda

Child Friendly Organisation Uganda – CFOU – blev oprettet i år 2000 af en gruppe mennesker i et landdistrikt 25 km fra Ugandas næststørste by Jinja – i Busede Sub County

Et forældreløst barn i Uganda – nogle af dem er også HIV positive – bliver ugleset og mulighederne for at det kan opnå et værdigt liv, er stærkt begrænset.

En gruppe mennesker i lokalsamfundet så det voksende antal forældreløse børn, så deres dårlige trivsel og tog sammen initiativet til dannelsen af CFOU i 2000. Med meget få midler, frivillig arbejdskraft og en stor portion engagement ydede de støtte til en gruppe forældreløse børn i et antal landsbyer i Busede Sub County. De støttede børnene ved at samle dem til leg, boldspil, sang, dans, men også med rådgivning og vejledning. De tog på hjemmebesøg hos plejefamilierne og hos de børn og unge, der boede for sig selv med ansvar for yngre søskende.

I 2007 kom et medlem af SUG i kontakt med CFOU-gruppen af frivillige og et samarbejde kom i gang. I 2010 blev af CISU bevilget støtte til et 2 årigt projekt. Projektet blev genbevilget i 2 år og sluttede i 2014. I marts 2015 lykkedes det at få en bevilling på yderligere 3 år på kr. 660.000 for at arbejde mod bæredygtighed. Målet med projektet er at sikre de forældreløse børns god levestandard gennem fortalervirksomhed overfor offentlige og private institutioner.

I de første år drejede samarbejdet mellem CFOU og SUG sig om udvikling af organisationen med en nu velfungerende bestyrelse, en gruppe engagerede frivillige samt respekt og anseelse i lokalsamfundet.

Der arbejdedes med inddragelse af plejeforældre og frivillige i arbejdet med børnene. Der ansattes en koordinator og en bogholder, begge på deltid. Der gives uddannelse af ansatte, plejeforældre og frivillige i de særlige problemstillinger forældreløse børn har og de tilbydes desuden træning/undervisning i, hvordan de kan forbedre deres egen livssituation, såsom intensivt landbrug, energibesparelse.

Sideløbende udvikles der faglige metoder i arbejdet med børnene. En metode, Psycho Social Support – PSS udvikles og forbedres, så CFOU kan støtte det enkelte barn til selvrespekt og selvværd og til at blive i stand til at klare eget liv i fremtiden. Der lægges vægt på ligeværd, på deltagelse i beslutningsprocesser og gensidig respekt børnene imellem og til de voksne.

Se projektets hjemmeside

 

Projektinformation

Projektnummer

Projektnummer: 217

Opdateret:
12. januar 2018 kl. 12:06

Projektansvarlig

Max Schrøeder er projektansvarlig. Send en mail til Max Schrøeder

Medlemmer

Der er ikke registreret andre medlemmer

Status

Projektet er åbent for nye deltagere