» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

407 Uddannelse af Masaipiger

Målgruppen for projektet har været de piger der ikke har passeret eksamen efter det der svarer til vores 9. kl. og 2. g. Hvis ikke pigerne går videre i uddannelse, har de ingen anden mulighed end at tage tilbage til deres landsby og blive giftet bort til en meget ældre mand. Dette medfører også den pinefulde omskæring.

Pigerne ønsker at få en faglig uddannelse, så det er muligt for dem at forsørge sig selv, og være et aktiv for deres landsby ved at bidrage med nye færdigheder og kompetencer, hvilket styrker hele samfundet. Derudover får pigerne en alder og modenhed, så de selv kan vælge ægtemand, og hvilket liv de ønsker at leve.

Siden 2015 har vi støttet 18 Maasaipiger på landbrugsskole.  En 3 årig faguddannelse indenfor husdyrhold på Bachelor niveau. I 2016 samlede vi kr. 80.000 ind, og i 2017 kr.75.000, midler som projektet er blevet betænkt med fra mindre og lidt større fonde samt private donationer. Dermed er det lykkedes at opfylde behovet for 2016 og 2017, og derved har pigerne fået mulighed for at gennemføre en diplomuddannelse. 

Vi ønsker også fremover at støtte Maasaipigers uddannelse, og derved give disse piger mulighed for et liv hvor de kan forsørge dem selv og familien.  

Her i januar 2018 har vi af Veluxfonden fået bevilget en rejse derud for 2 personer, med det formål at evaluere det forløb der har været indtil nu, med henblik på at vurdere projektets fremtid samt visitation af de næste piger som får tilbudt sponsorering. Rejsens formål er også at følge op på de uddannede pigers arbejds/livssituation efter endt uddannelse.

Uddannelse af Masaipiger, folder 1  
Uddannelse af Masaipiger, folder 2 

Projektinformation

Projektnummer

Projektnummer: 407

Opdateret:
12. februar 2018 kl. 11:33

Projektansvarlig

Margit Nielsen er projektansvarlig. Send en mail til Margit Nielsen

Medlemmer

 • Thea Lauridsen
 • Karen Rosalina Andersen

Status

Projektet er åbent for nye deltagere