» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Afdeleling Midt - Ledelsesmøde

24. april 2019, 10 - 13

Referat fra ledelsesmøde 24. april 2019

                                                      

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 24. april 2019 kl. 10.00 -12.30

Lokale 1.7 

Indkaldt: Anne Marie (AMF), Keld (KS), Mona(MJ),  Erna (EM), Mette (MRE), Torben(TJ).

 

Dagsordenspunkt

Aktivitet/Konklusion  

Ansv.

Bemærkning/ Referat

Velkommen til nye medlemmer

Forretningsorden -rev.

Gennemgang, revision og aftale om opgaver i ledelsen

 

Velkommen til to nyvalgte medlemmer af afdelingsledelsen og i anledning heraf med gensidig præsentation af hele afdelingsledelsen.

 

Forretningsorden blev gennemgået og ansvarspersoner revideret. AMF ajourfører dokumentet.

 

 

1.3 Økonomi

Økonomi fra Midt – Budget 2019 .

KS, MJ

 

Der er som udgangspunkt ingen midler på budgettet at gøre godt med.

 

1.4 Interne oplæg og kommunikation

Midt Handleplan: se DB 1.4: Midts Handlingsplan2019

Drøfte tiltag

På nettet??Hvor?

 

SUG handlingsplan: Hvilke emner skal drøftes på bestyrelsesmøde d. 9. juni: Forslag fra Midt

Fil ligger i DB under dagsorden og Hj. side-Åbne arkiv-foreningsdok.

.

SUG Klima og miljøstrategi møde d.21.maj Odense-se mail amf 23.03

AMF

 

 

Udsat

1.5 Eksterne henvendelser

Henvendelse fra Folkestedet om bæredygtighedsdag i uge 41 -se mail fra KS d. 16.03.

MRE?

Udsat

1.10 Medlemmer

Status: udmeldinger jfr. mail fra Holger v. KS

Aktivering af medlemmer?

Forslag: studiekreds vedr. GLOBAL NYT?

KU v. Hanne J.: Aktiviteter i SUG

AMF/

MRE/KS

EM

Udsat

2.2 Projekt ansøgninger og –godkendelser

Projekt:  ???

AMF

 

 

Der forelå ingen ansøgninger

2.3

Særlig projektstøtte

 

Projekt: ???

 

AMF

 

 

Der forelå ingen ansøgninger

3 Landsbestyrelsen

Landsgeneralforsamling og ny Bestyrelse samt kommende møde.

AMF

Der var genvalg af formand, næstformand og kasserer. Øvrige medlemmer er givet af konstitueringerne i afdelingerne.

 

Næste LB møde er 9. maj

 

Bisidderen i LB fra Midt har indtil nu været KS. Evt. ændring heraf overvejes henover sommeren, fordi Keld af tidsmæssige årsager må reducere sin involvering.

 

Budget 2019: Der er afsat en buffer på kr. 25.000 i LB’s budget til særlig projektstøtte som afdelingerne kan søge på, hvis egne midler er opbrugt

 

 

 

 

 

                           

4.1 Udvalg

KU –drøftelse

ØKU drøftelse

AMF

KU: Der er møde i KU 29. april. Der viste sig interesse på landsgeneralforsamlingen at danne en landsdækkende eventgruppe. Denne er indbudt til møde sammen med KU.  

 

ØKU: MJ indtræder i ØKU. KS fortsætter sin deltagelse indtil videre.

 

6.3   Temamøder  

 

 

Temamøde d. 2. maj

Tema til kommende møder:

·         Hvordan arbejder man med og støtter eksisterende kulturer/strukturer i Syd?

·         Evt. besøg på Havvindmøllepark eller andet socialt arrangement

·         Etisk dilemma i SUG

AMF

 

 

Indbydelse til temamødet 2. maj er udsendt.

 

13. juni:

Projekter i Kenya -erfa-projektdeltagere? – EM laver forslag til formulering af tema og kontakter evt. oplægsholdere. Hvis deltagelse af oplægsholdere denne dato ikke mulig, så

En af flg. den 18.-19. – 20 august.

 

Evt.

 

 

Intet

 

Kommende landsbestyrelsesmøder: 2019:9.05, 20.06, 28.08, 24.10, 13.12, 2020: 23.01, 23.03,

Oplæg til bestyrelsen skal være hos Hanne Jacobsen senest 10 dage før møde

Generalforsamling 2020: 16.04.20

 

Afdelingsmøder i 2019 /referent. Lokale 1.7 på Folkestedet

16. januar 10.00-13.00 /KS

aflyst

20.februar 10.00-13.00/KS

6. marts 10.00-13.00/EM

24. april 10.00-13.00/MRE

17. juni 10.00-13.00/KS

26. august 10.00-13.00/NY DATO/EM

9. oktober  10.00-13/MRE

4. december10.00-13.00/TJ


Temamøder 2019:

·         Torsdag d. 21. Februar, Folkestedet lok. 0.3

·         Torsdag d. 14. Marts, Folkestedet Lok. 0.3 Årsmøde

·         Torsdag d. 2. Maj, Folkestedet lok.1.1

·         Torsdag d. 13. Juni, Folkestedet lok. 1.1

·         Onsdag d. 2. Oktober, Folkestedet lok. 0.3

·         Onsdag d. 11. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

·         Evt.: Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper

·         Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?

·         Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra

CISU

 

 

Kurser /seminarer:

Tilbage