» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Afdeling Midt- Ledelsesmøde

17. juni 2019, 10 - 13

Referat fra mødet

                                                      

Referat: Afdelingsmøde mandag d. 17. juni 2019 kl. 10.00 -13.00

Lokale 0.6

Deltagere: Anne Marie (AMF), Keld (KS), Erna (EM), Mette (MRE) og Mona (MJ). Afbud fra Torben(TJ).

Referent: KS

Dagsordenspunkt

Aktivitet/Konklusion  

Ansv.

Bemærkning/ Referat

Afdeling

 

AMF har revideret forretningsorden pba. seneste møde.  Godkendelse

Alle

Alle skal tage stilling til forretningsorden, der er tilrettet og ligger i dropbox.

1.3 Økonomi

Økonomi fra Midt –status

 

MJ

ØK ansvarlig oplyste, at der er brugt kr 4.800 af budgettets 8.200. Regnskab vil blive fremsendt til afdelingsledelsen snarest.

1.4 Interne oplæg og kommunikation

H plan for Midt tiltag -se H plan d. 10.12.2018 i DB 1.4 (undermappe Midts Handlingsplaner)

Anv. Århus Onsdag.

Bidrag til SUG  Update til d. 23.06

 

H plan for SUG -aktivitet ift projekter:

Seminar i efteråret 2019

 

Alle

 

Afdeling Øst har foreslået  et landsdækkende seminar om SuG regler og procedurer for projekter i Odense. Afd. Syd står for det praktiske. Midtjylland foreslår bestyrelsen, at KS deltager i formuleringen af seminaret, og at det skal indeholde Særlig Projektstøtte.

Midtjylland forsøger at anvende Århus Onsdag til annoncering af temamaøder.

EM laver indlæg om seneste temamøde til SuG Update.

Midtjyllands handleplaner er klar til videre opfølgning, Se Dropbox.

1.5 Eksterne henvendelser

Magasinet Seniorliv se mail fra amf d. 8. 06

KS

 

Det går vi ikke ind i, bl.a. p.g.a. omkostningen.

1.10

Medlemmer

Drøftelse af registrering af medlemmer, der ønsker at deltage i administration og aktiviteter

Alle

 

Allerede tilmeldte, interesserede sendes til EM, der laver en fælles liste.

2.0: Projekter: 

 

-Håndtering af ny fase i projekt.

-Kursus for økonomiansvarlige i CISU 500,. kr pr deltager med min 10 deltager. Der er ønske om dette.

AMF

Det foreslåede CISU kursus for økonomiansvarlige tages op på bestyrelsesmøde p.g.a. manglende budget i Midtjylland.

2.2 Projekt ansøgninger og –godkendelser

Projektforslag til godkendelse. Mail fra amf d. 30. 05. Se DB -dagsorden bilag.

- CEIP 2

-NDERE

AMF

 

 

CEIP 2 og NDERE godkendes forudsat visse præciseringer i ansøgningen fra projektgrupperne.

CFOU Outcome Study er til orientering.

Nu forventes CISU ansøgninger i år for 7,9 mio. kr. for hele SuG.

2.3

Særlig projektstøtte

Nyt?

AMF

 

Intet nyt

3 Landsbestyrelsen

Bestyrelsesmøde d. 20. juni – mail med dagsorden udsendt d. 13.06

 Pkt til drøftelse :

-Klimastrategi

-SUG svage og stærke sider

Mail til medlemmer

Sagsbehandling af projekter i bestyrelsen

AMF

Klima møde i Odense i april blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning.

SuG stærke og svage sider jfr. Skæring-seminaret foreslås anvendt i TOR for kapacitetsundersøgelse.

Opfordring i forbindelse med tonen i mails til medlemmer.

Undgå detail-sagsbehandling af projekters finansieringsansøgninger i bestyrelsen.

4.1 Udvalg

Nyt fra Udvalg

MJ, KS, MRE

Kommunikationsudvalget er stadig ikke konstitueret.

Møde i økonomiudvalget 24. juni.

6.3   Temamøde

 

 

Temamøde d. 13. 06 -erfra opfølgning

Evt. temamøde før d. 10. oktober???

Temamøde 2. 10: Emne??

AMF/EM

Alle

Alle

 

 

Tilfredshed med Kenyaprojekternes indlæg. Kort tid til debat.

Der tages initiativ til netværksmøder mellem Kenya projektgrupperne. KS indkalder til første møde.

Tema 2. oktober: Klima og miljø p.g.a. SuG Miljøstrategi. Indlæg fra SuG miljøprojekter og en klimaekspert.

EM er tovholder.

Evt.

 

 

Næste møde er ændret til  15. august.

 

Kommende bestyrelsesmøder 2018/2019: 20.06, 28.08, 24.10, 13.12, 23.01, 23.03, 16.04.19  Årsmøde i Århus

Oplæg til bestyrelsen skal være hos Hanne Jacobsen senest 10 dage før møde

 

Afdelingsmøder i 2019 /referent. Lokale 1.7 (med mindre andet er anført)  på Folkestedet

16. januar 10.00 -13.00 -aflyst

20.februar 10.00-13.00/KS

6. marts 10.00-13.00/EM

24. april 10.00-13.00/MRE

17. juni 10.00-13.00/KS

15. august 10.00-13.00/EM Lokale ukendt. Afbud fra TJ

9. oktober  10.00-13.00/MRE

4. december10.00-13.00/TJ

 

Temamøder 2019:

·         Torsdag d. 21. Februar, Folkestedet lok. 0.3

·         Torsdag d. 13. Marts, Folkestedet Lok. 0.3 Årsmøde

·         Torsdag d. 2. Maj, Folkestedet lok.1.1

·         Torsdag d. 13. Juni, Folkestedet lok. 1.1

·         Onsdag d. 2. Oktober, Folkestedet lok. 0.3

·         Onsdag d. 11. December, Folkestedet Lok. 1.1

 

Kommende temamøder: Emner der afventer beslutning:

·         Processen: Ide til projekt bl.a. pba temamøde om BIDIBIDI –projektet i september 2018

·         Outcome kursus v. CISU -opfølgning

·         Evt.: Projektpræsentationer i grupper og mulighed for nye medlemmer i grupper

·         Inspirationsmøder: Hvad gør vi i vores projekt? –kan det evt. anvendes i andet projekt?

·         Medlemsmøde med tema alene om CISU-kurser med deltagelse af en konsulent fra

CISU

Tilbage