» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Afdeling Midtjylland - Ledelsesmøde

7. marts 2018,

Referat af møde

Referat: Afdelingsmøde onsdag d. 07. marts 2018 kl. 10.00 -13.00

Randers, Bent Fenger

Indkaldt: Anne Marie (AMF), Keld (KS), Bent (BF),Hans(HC),Poul(PGR). Afbud Hans.
Referent PGR

 

Dagsordenspunkt

Aktivitet/Konklusion  

Ansv.

Bemærkning/ Referat

1.3 Økonomi

 

Mail fra Hans

HC

 

 

Regnskab for 2017 samt budget for 2018 er klar til Årsmødet.

1.4 Interne oplæg og kommunikation

Strategi for Afdeling Midt- og for SUG

Status og det videre arbejde i Sug og I Midt

Kontingentforhøjelse –behandles på best. møde 22.marts

AMF/ KS

 

 

AMF

Strategi drøftes den 9. marts.

 

OK med en mindre kontingentforhøjelse.

 

1.5

 

 

 

1.6

 

 

 

 

 

1.10

Medlemmer

Antal nye medlemmer d.d.

 

BF

Positiv medlemstilgang i 18 på 7 nye medlemmer d.d. 11 har været til intromøde.

2.0: Projekter: 

 

Anmodning fra Emil: Ønsker Film på nettet: Gushegu Exile (dansk titel: Heksene fra Gushegu.

 

AMF

Poul lægger filmen på hjemmesiden og på Facebook.

2.2 Projekt ansøgninger og –godkendelser

Hope in Life. Nakuru Kenya.

 

 

 

Projektide godkendt med anbefaling af flere forbedringsforslag. Poul hjælper med annoncering efter projektdeltagere.

2.3

Særlig projektstøtte

 

Ansøgning fra projekt om Teenagemothers, drop out- girls,

Uganda (projekt godk. 6.12-17) se DB for dec- møde og DB projektgodkendelser 2017(DB 2.2)

AMF

Pba. reglerne for særlig projketstøtte bevilges støtte til én rejse. Det anbefales at søge fonde til dækning af øvrige rejseudgifter.

3 Landsbestyrelsen

Se referat fra møde d. 22.1.

Strategi for SuG

Punkter til kommende møde d.22.03, senest d. 9. marts

-Offentliggørelse af referater

- Placering af regler

- Statuering af tidligere beslutning

AMF

Der er pt. to forskellige skemaer til projekt-godkendelse. AMF tager kontakt til Per H. og Poul K. mhp. statuering af tidligere beslutning. AMF kontakter Kim mhp. afklaring af placering af projekt-godkendelsesdokument.

4.1 Udvalg

KU

BF

HC/KS

Der er bevilget midler til udvikling af ny hjemmeside for SuG. Dog usikkerhed om midler til vedlige-holdelse. Ny SuG-pjece er på vej.

6.3   Temamøde

 

Temamøde d. 2. maj: Emner??

CARC evt.

Større, offentligt møde

Møde for projektansvarlige/-

Anne Lena La Cour – Projekt i Nicaragua?

NB: P- forhold og ankomst -problemer

 

AMF

BF

BF

AMF

AMF

Keld kontakter Jan Thorn fra Agroforesty mhp. oplæg til Temamødet den 2. maj. Alternativ kontakt til Max  Schrøder fra CARC –projektet.   

7.0

Årsmøde 15. marts 2018

Oplæg kl 19-20

Indkomne forslag ???

Specifikation af Særlig projektstøtte.  

Hovedlinjer for midt – ændring pga. uklarhed om strategi??

 

Evt. indkomne forslag, eftersendes senest fire dag før mødet.
Ingeniører uden grænser giver oplæg om deres arbejde. Poul udarbejder invitation vedr. oplæg som udsendes til medlemmerne i Midt og Nord.
Oversigt over modtagerne af særlig projektstøtte skal med i beretningen.
Keld tager stemmesedler med til Årsmødet.
Vores drøftelse af Hovedlinjer for Midt afventer landsbestyrelsens behandling af nyt samlet oplæg fra Øst og Midt.

 Evt.                            

 

 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder: 22. marts 2018.

Oplæg til LB skal være hos Forretningsudvalget v. Hanne Jacobsen senest 10 dage før LB møde

 

Afdelingsmøder i 2018 /referent. Lokale 1.7 på Folkestedet

7.februar 10.00-13.00/HC

7. marts 10.00-13.00/PGR

18. april 10.00-13.00/BF

13. juni 10.00-13.00/KS

15. august 10.00-13.00/HC

10. okt.  10.00-13.00/PGR

5. december 10.00-13.00/BF

Tilbage