» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Afdeling Midtjylland - Ledelsesmøde

18. april 2018,

Referat af møde

REFERAT: Afdelingsmøde onsdag d. 18. april 2018 kl. 10.00 -13.00

Folkestedet, Lokale 1.7

Indkaldt: Anne Marie (AMF), Keld (KS), Bent (BF),Hans(HC),Poul(PGR),  Erna (EM).

Deltagere: Alle indkaldte

Referent: BF

 

Dagsordenspunkt

Aktivitet/Konklusion  

Ansv.

Referat

1.3 Økonomi

Nyt

HC

HC orienterede kort.

1.4 Interne oplæg og kommunikation

Strategi for Afdeling Midt og for SUG

Status og det videre arbejde i Midt

 

 

Svar på mails fremsendt til afdeling Midtjyllands mailadresse 

 

AMF

 

 

 

AMF

Afdelingen: Færdiggørelse af indsatsområder og handleplan færdiggøres på kommende møder.

Ønske om at blokere for svar via denne mailadresse – eller indbygge autosvar. BF kontakter webmaster.

1.5 Eksterne henvendelser

Henvendelse fra Frivilligcenter for Seniorer: Deltagelse i Guldkorn på Godsbanen, frivillig messe d. 24. Maj

 

Det blev besluttet at deltage med stand i frivilligmesse d. 24. Maj. BF kontakter Mette Ewald.

1.10

Medlemmer

Nye medlemmer

BF

Medlemstilgangen er på niveau med sidste år.

KS og BF afholder snarest intromøde for nye medlemmer.

2.0: Projekter: 

 

 

Intet

2.2 Projekt ansøgninger og –godkendelser

 

 

 

 

Intet

2.3

Særlig projektstøtte

 

Ansøgning fra projekt om  SEAS, Uganda

 

 

Ansøgning fra St Anne Academy

 

 

Ansøgning fra ”Together we can and HIV”, Kenya

Orientering om ændringer i principper for Særlig projektstøtte p.g.a. ændret procedure for godkendelse af projekter

AMF

 

 

AMF

 

 

AMF

 

AMF/KS

Rejseudgifter bevilget, dog kun til én person jf. Gældende regler.

Rejseudgifter bevilget med anmodning om redegørelse for baggrund og løsning.

Rejseudgifter bevilget.

 

Orienteringen taget til efterretning. KS sender til webmaster med cc til bestyrelsen.

3 Landsbestyrelsen

Se referat fra møde d. 22.3.

Strategi for SuG

 

 

AMF

SuG: Afdelingsformændene mødes for at lave strategioplæg til generalforsamlingen.

4.1 Udvalg

Hvem skal det kommende år repræsentere afdeling Midtjylland i de stående udvalg?

 

 

 

Kommunikationsudvalget

BF

 

 

 

 

 

BF

Følgende blev besluttet:

ØKU: Hans Carøe

PU: Inge Bertelsen og Max Schrøder

KU: Per Søvsø og Bent Fenger

BF orienterede kort.

6.3   Temamøde

 

Temamøde d. 2. maj: We are the Future/CARC  og Together we can end HIV/Hope in Life, Kenya.

Tema møde 14. juni: Landbrug og skovdrift- ændres til SUG tema møde i Odense

 

 

 

Sejltur på Århusbugten

 

 

 

 

 

Debat om tidsrammen for temamøder: Nuværende 19-21, tidligere, senere eller fyraftensmøder 16.30-19.30 med spisepause

KS

 

 

AMF

 

 

 

 

 

AMF

 

 

 

 

 

KS/BF

Programmet planlagt. Afvikling kl 19-21. KS sender indbydelse til PGR.

AMF orienterede.

Afdelingerne har fælles ansvar for planlægning og gennemførelse. AMF har kontakten til de andre afdelinger. 

Keld Holmboe har tilbudt sejltur som socialt arrangement. Dette støttes af afdelingsledelsen. AMF opfordrer Keld Holmboe til at sende invitation til PGR.

Det blev besluttet at afprøve forskellige tidsforløb og vurdere medlemstilslutningen

 

 

 

 

Evt.                             

Velkomst til Erna Møller

Introduktion

Arbejdet i afdelingsledelsen

 

 

Før mødet bød afdelingsledelsen EM

velkommen til arbejdet.

 

Intet under eventuelt.

 

 

Kommende bestyrelsesmøder:

Oplæg til LB skal være hos Forretningsudvalget v. Hanne Jacobsen senest 10 dage før LB møde

 

Afdelingsmøder i 2018 /referent. Lokale 1.7 på Folkestedet

7.februar 10.00-13.00/HC

7. marts 10.00-13.00/PGR

18. april 10.00-13.00/BF

13. juni 10.00-13.00/KS

15. august 10.00-13.00/HC

10. okt.  10.00-13.00/PGR

5. december 10.00-13.00/BF

 

Tilbage