» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Ekstraordinær generalforsamling, 31.05.2017

5. maj 2017

EKSTRAORDDINÆR GENERALFORSAMLING 31.5.2017,  KL. 10-11


BOLBRO BRUGERHUS, STADIONVEJ 50, 5200 ODENSE V
 
Nedenstående forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, men da det fornødne antal medlemmer ifølge vedtægterne ikke var til stede for at ændringerne kan træde ikraft, skal forslagene behandles på en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter den ordinære.
 
§ 8.4.c  Valg af afdelingsformand og 2-4 medlemmer til ledelsesgruppen for afdelingen. Alle medlemmer i ledelsesgruppen vælges for 2 år af gangen således at 2 medlemmer vælges i ulige år og øvrige i lige år. Disse kan genvælges
 
Første linie i § 11.1. SUG tegnes af to personer i forening blandt forretningsudvalgets medlemmer, som består af formand, næstformand og kasserer.
 
 
Tilmelding til Jonne Stripp, jonna.stripp@gmail.com, senest 24.5
 
Med venlig hilsen
 
Poul Krøijer
Formand