» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Gør en forskel i Afrika - Deltag i et af de nye SuG-projekter

7. juli 2018

Gør en forskel i Afrika

Har du interesse for bæredygtige energikilder, motivation af selvhjælpsgrupper, etablering af beskyttede værksteder eller eksport af medicinsk udstyr til Uganda og Kenya, så har Seniorer uden Grænser et nyt godt tilbud til dig.

Fire nye SuG-projekter er netop godkendt og er klar til at gøre en forskel i Afrika.
Det første er ERFBB – Enviromental Restoration and Food Security in the Bidi Bidi Refuge Settlement, Uganda. Projektets formål er at introducere bæredygtige energikilder samt at øge fødevareproduktionen for flygtningene i området. Har du interesse for dette projekt, så kan du læse mere om det her: http://www.seniorerudengraenser.dk/blogs/projekter-i-region-midt/244-environmental-restoration-and-food-security-in-the-bidi-bidi-refugee-settlement-uganda-erfbb/

Det andet er AAC in Kenya 3. Projektets formål er at skabe indsigt og forståelse for metoden Alternativ Supplerende kommunikation samt at motivere selvhjælpsgruppen Tunaweza samt forældre til personer med særlige behov.  Har du interesse for dette projekt, så kan du læse mere om det her: http://www.seniorerudengraenser.dk/blogs/projekter-i-region-midt/246-aac-in-kenya-3/

Det tredje er ESWID - Eagles special Work Centre for persons with intellectual Disabilities, Kenya. Projektets formål er at skabe ligeværdige vilkår for voksne med særlige behov ved at etablere beskyttede værksteder med tilhørende bo-afsnit. Har du interesse for dette projekt, så kan du læse mere om det her: http://www.seniorerudengraenser.dk/blogs/projekter-i-region-midt/247-eagles-special-work-centre-for-persons-with-intellectual-disabilities-eswid/

Det fjerde er Palliativt arbejde i landdistrikterne i Jinja Distriktet, Uganda. Projektets formål er at understøtte den medicinske behandling af mennesker, der lider af dødelige sygdomme. Metoden hertil er dels at uddanne frivillige i lokalområdet samt at samarbejde med danske organisationer (Sygehuse) med henblik på at få tilsendt medicinsk udstyr.  Har du interesse for dette projekt, så kan du læse mere om det her: http://www.seniorerudengraenser.dk/blogs/projekter-i-region-midt/248-palliativt-arbejde-i-landdistrikter-i-jinja-distrikt/

Har du andre interesser, så har Seniorer uden Grænser pt. 36 andre aktive projekter der dækker en bred vifte af områder, hvor der er behov for hjælp. Du kan læse mere om det her: http://www.seniorerudengraenser.dk/blogs/