» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Ny landskasserer til SuG

14. november 2017

 Ny Landskasserer til SuG

 Den nuværende Landskasserer går af til April.
Derfor igangsætter Bestyrelsen allerede nu arbejdet med at finde en ny.
I denne forbindelse overvejer bestyrelsen også at udpege en assistent.
 
Landskassererens hovedopgaver er:
Budgetlægning
Regnskabsføring, regnskabsaflæggelse
Regnskabsrapportering fra bl.a. projekter
Medlemskartotek og kontingentopkrævning
Kontakt til offentlige myndigheder, banker, revisor og donorer
Intern rådgivning
 
Interesserede kan evt. henvende sig til den nuværende landskasserer for supplerende oplysninger.
 
Landskassereren er medlem af Bestyrelsen , Forretningsudvalget og Økonomiudvalget.
Landkasseren vælges på Generalforsamlingen i april måned.
 
Interesserede bedes henvende sig med skriftlig henvendelse til formanden, formand@seniorerudengraenser.dk senest 30.11.2017
 
Med venlig hilsen
 
Poul Krøijer
Formand