» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Projektudvalg

Udvalgets sammensætning og arbejde

Udvalgets består af 5-7 medlemmer, som udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra afdelingsledelserne eller fra Projektudvalget.  Der lægges vægt på faglige kompetencer med projektledelse af udviklingsprojekter i SYD.

Udvalget vælger sin formand blandt udvalgets medlemmer. Udvalget mødes efter behov.

Udvalget er rådgivende for afdelingsledelser, projektgrupper, medlemmer samt bestyrelsen. Kendskab til udvalgets arbejde og anbefalinger sikres ved distribution af udvalgets mødereferater og vejledninger til:

 • bestyrelsens medlemmer
 • afdelingsledelserne
 • medlemmerne af SuG’s landsdækkende udvalg. 

Udvalget refererer til bestyrelsen og dets anbefalinger forelægges denne til godkendelse inden ikrafttræden/implementering.

Udvalgets kommissorium

Projektudvalgets arbejdsområde er projektarbejde omfattende projektindhold og projektmanagement (projektdesign, -implementering, -opfølgning og -evaluering) på alle stadier af projekter.

 1. Projektudvalget rådgiver afdelinger, projektgrupper, medlemmer samt Landsbestyrelsen vedr. projektinitiativer, projektudvikling, projektimplementering og monitorering af igangsatte projekter.
 2. Projektudvalget har løbende overblik over godkendte SuG-projekter gennem oversigten udarbejdet af SuG’s landskasserer. 
 3. I samarbejde med Kommunikationsudvalget udarbejder Projektudvalget rammerne for websitens projektinformationer. 
 4. Projektudvalget kommenterer projektgruppers ansøgninger til CISU’s Civilsamfundspuljen og  Naboskabspulje samt ansøgninger til andre offentlige og private fonde med et ansøgt beløb over 50.000 kr. med henblik på at opnå den nødvendige kvalitet af ansøgningerne. 
 5. Projektudvalget tager initiativ til erfaringsudveksling mellem aktive CISU projektgrupper.

Udvalgets medlemmer

Formand,
Per Hartmann


 
 
Medlem
Karsten Schleiss 
Medlem,
Max Schrøder


 
 
 
Medlem,
Peder Lund 
Medlem,
Poul Krøijer


 
 
 
Medlem
Inge Bertelsen 
Esben Jensen
Medlem,
Esben Jensen