» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Region Østdanmark

Kunne du tænke dig at spille en rolle ud fra et socialt- og medmenneskeligt hensyn, og derigennem forbedre de basale levevilkår for mindre privilegerede mennesker i alle dele af verden?

Hvis du synes dette er en god ide` vil jeg foreslå du besøger vor hjemmeside og læser om visionerne og menneskene i Seniorer uden Grænser.

SuG’s deltagelse i projekter er baseret på frivillighed og hviler på disse værdier:

 • Mål og metoder i vores projekter handler om udvikling og hjælp til selvhjælp
 • Samarbejdet med vores partnere bygger på dialog og aktiv medvirken.
 • Vi vil sikre sammenhængskraft og bæredygtighed med vores indsats.
 • Vi har respekt for sociale- og kulturelle vilkår i de lande vi arbejder i.
 • Ved et medlemskab i SuGstøtter du fattige i den tredje verden. Derfor er passivesåvel som aktive medlemmer altid velkomne.

Som medlem i Seniorer uden Grænser, Region ØST vil du møde nogle engagerede, aktive og venlige mennesker. Vi tilstræber at holde medlemsmøder normalt 6-8 gange om året. De holdes i enten i Roskilde eller København. Her har vi mulighed for at lære hinanden at kende  og for at få inspiration til arbejdet. Møderne fastlægges halvårligt og indkaldes per mail en uges tid før med oplysning om indhold og dagsorden. Medlemmerne er altid meget velkomne til at bidrage med ideer og deltage i tilrettelæggelsen af møderne.

I region ØST har vi en række projekter. Du kan se hvilke ved at klikke på ‘projekter’ på hjemmesiden.

Som medlem kan du tilslutte dig en projektgruppe, men det er ikke et krav at være med i et projekt. Projektgruppen arbejder selvstændigt med forberedelse, udvikling, udførelse og afslutning på deres projekt. Der vil typisk være opgaver i en projektgruppe, som kræver en indsats her i landet, men også at projektet besøges i det pågældende land. Begge dele er nødvendige for en vellykket gennemførelse.

 Nye projekter etableres oftest med baggrund i de enkelte medlemmers lyst, viden og erfaring. Projektideer beskrives og bestyrelsen gennemgår projektgruppens oplæg før det kan godkendes som et SuG projekt.

Vi stræber efter at holde medlemmerne orienteret løbende gennem SuG Update som udgives tre til fire gange årligt.

Vigtige informationer fra bestyrelsen!!!!!!!!!!!!

Bestyrelsen

Formand:
Henrik Schubart
Næstformand:
Karsten Schleiss
Kasserer:
Bjørn Jakobsen
Bestyrelsesmedlem:
Peder N. Lund
Suppleant:
Irene Jensen
Suppleant:
Søren Munk Petersen